Onderzoek & Samenwerking

Onderzoek

Binnen de diëtetiek is er steeds meer aandacht voor evidence based werken en het stellen van goede diagnostiek en evaluatie voor o.a. voedingstoestand. DGO werkt mee en initieert onderzoek op het gebied van voeding bij ouderen.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Haagse Hogeschool waarin studenten, in opdracht van DGO, verschillende screeningstools vergeleken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het artikel wat gepresenteerd werd op het congres van ESPEN in september 2016.

DGO-award

Om onderzoek binnen de ouderenzorg te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een breder publiek, is de DGO-award in het leven geroepen.
De award heeft tot doel om de meest aansprekende, veelbelovende en originele onderzoeksprestaties op het gebied van diëtetiek in de ouderenzorg voor het voetlicht te brengen. Deze erkenning stimuleert en biedt de winnaar de mogelijkheid om gedegen onderzoek te doen, dan het onderzoek te verdiepen.

Voor voorwaarden van inzending e.d. lees verder

In 2013 won het onderzoek van Judith van Zwienen (diëtist Zorgpartners Midden Holland), Manon Kuijpers en Agnes Grimmerink (diëtisten Amstelring) de Award voor hun onderzoek naar de prevalentie van ondervoeding op de revalidatie afdeling van het verpleeghuis.

Samenwerking

Als vereniging werken wij samen met meerdere partners. We hebben een nauwe samenwerking met de Hogescholen, opleidingen Voeding & Diëtetiek en lectoraten. Als het ten behoeve is van onze cliënten en leden, werken wij ook graag samen met de industrie. Momenteel hebben wij een aantal vaste sponsoren, te weten: