Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020 vanuit het bestuur DGO.

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderenzorg kan terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar vol onzekerheden door Corona en een geannuleerde landelijke DGO dag. Maar ook een jaar waarin we als netwerk gevraagd werden om te participeren aan diverse activiteiten, banden hebben aangehaald en waar ruimte was voor vernieuwing.

* We hopen ook aankomend jaar 2021 veel te kunnen bereiken! *

Overzicht 2020

 • Inventariseren mogelijkheden samenwerking regionale netwerken
 • Inventariseren samenwerking NVD
 • Inventariseren samenwerking/ beleid sponsoren
 • Deelname met stand op de Geriatriedagen, aan tafel bij pact voor ouderenzorg, Nationaal Congres Voeding & Ouderen.
 • Participatie aan projecten rond Kwaliteitsstandaard decubitus, kwaliteitsstandaarden diëtetiek Actiz eten & drinken en aan onderzoek GRZ,
  E-Consulten, Goede Voeding, Goede zorg
 • Plan van aanpak website DGO
 • Plan van aanpak DGO tafel netwerk
 • Draaiboek DGO award
 • Nieuwsbrief
 • NVDT rubriek netwerken
 • Ondertekening brandbrief Corona

Jaarplan 2021

 • Herontwerp inhoudelijk/vormgeving van de website en de nieuwsbrief DGO
 • Toolkit eten en drinken
 • Profilering diëtist DGO andere disciplines
 • Deelname aan onderzoek
  • Samenwerking behouden met partners, hogescholen en universiteiten over :
   • Onderwerpen voor onderzoek vanuit de praktijk
   • Het samenwerken bij het uitvoeren van onderzoeken (inzet studenten)
   • Het delen van onderzoek/ informatie met leden DGO (website).
  • DGO is betrokken bij onderzoeken in het werkveld:
   • Ergo en diëtetiek bij mensen psychogeriatrie in thuiszorg (TrEat)
   • Onderzoek “Goede voeding, goede zorg” na toekenning subsidie (uiterlijk januari 2021 bekend).
 • Samenwerking NVD
 • DGO Award: evaluatie en promotie voor 2021
 • Landelijke dag
 • Aandacht voor manieren om leden meer te betrekken bij de werkzaamheden / activiteiten van het bestuur.
 • Onderhoud relatie en communicatie met de leden en regiogroepen.
 • Ondersteunende middelen voor het werk van de diëtist GO.
  • Continue: n.a.v. individuele vragen van leden.
  • Continue : delen informatie over landelijke ontwikkelingen en integreren waar mogelijk in programma landelijke dag DGO.
 • DGO heeft vaste sponsoren (met een contract van tenminste 3 jaar)
  • jaarlijks contact tussen bestuur (-slid) en de vaste sponsoren.
 • DGO is vertegenwoordigd bij congressen om zo naast kennis ook de diëtist GO onder de aandacht te brengen op nationaal en Europees niveau (bundelen van krachten rondom de visie en doelen DGO).
  • Voorbeelden: NVD jaarcongres, NVD netwerkdag, ESPEN, EFAD.
 • Opzetten (met DGO leden) en beheren van presentaties over Geriatrie en Ouderen in relatie tot voeding.
 • Doel: Verzameling ondersteunend/leidend materiaal waarmee leden scholing kunnen geven als hiervoor een verzoek binnenkomt bij het bestuur van DGO
 • De diëtist GO is erkend als specialist/specialisatie en staat op de kaart van Nederland
  • Continue: DGO benut kansen en zoekt mogelijkheden voor samenwerking met belangrijke partijen.
 • Specialisatie: Diëtist met specifieke deskundigheid, diëtist specialist en diëtist-onderzoeker op het gebied van Geriatrie en Ouderen zijn een feit.
 • De website wordt interactief gebruikt door leden, partners, cliënten en het bestuur zelf.
 • Diëtisten GO zetten technische ondersteuning in bij signalering en behandeling van voedingsgerelateerde problemen bij de Geriatrie en Ouderen.
 • Goede Europese contacten met vergelijkbare netwerken in Europa 2021 e.v.