Lidmaatschap DGO

Lid worden van DGO?

We onderscheiden 2 soorten leden: volwaardig lid – dietist GO en belangstellend lid.
Lid worden van DGO als volwaardig lid kan als je werkzaam bent als diëtist op een afdeling geriatrie, in een verpleeg- of verzorgingshuis en/of voor ouderen thuis. Als je wel diëtist bent, maar niet werkzaam bent in deze werkvelden, kun je je aanmelden als belangstellend lid, je kan dan gebruik maken van de expertise, maar hebt een kleinere stem in ontwikkelingen.

Wat verwacht DGO van haar leden?

Alle leden hebben affiniteit met de ouderenzorg. Van onze leden verwachten wij dat ze actief zijn binnen de vereniging.  Zij delen vanuit hun werkveld specifieke kennis en ervaringen met andere leden én leveren een bijdrage aan inhoudelijke discussies, werkgroepen en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit alles in het belang van de cliëntengroep en/of de beroepsgroep van de diëtist GO.

Wat mag een lid van DGO verwachten?

We behartigen de belangen van de diëtist GO als het gaat om vakinhoudelijke thema’s en het positioneren richting partners en beleidsmakers op nationaal niveau. Hierbij richten wij ons op het gezamenlijk werken aan een goede kwaliteit op het gebied van voeding, diëtetiek en leefstijl voor ouderen. Verder richten wij ons op het zichtbaar maken van de specifieke deskundigheid van de diëtist GO voor relevante externe partners, andere zorgaanbieders en (kwetsbare) ouderen.

Ik wil me aanmelden als lid