Over DGO

15316765606_010cb4d14e_zDe Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een kennisnetwerk. Ons doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van de gespecialiseerde diëtetiek voor kwetsbare ouderen. Ons doel is het gezamenlijk werken aan een goede kwaliteit op het gebied van voeding, diëtetiek en leefstijl voor zowel vitale als kwetsbare ouderen. Wij zijn diëtisten werkzaam in de geriatrie en ouderenzorg (diëtist GO). De vereniging wordt door de NVD erkend.
De leden zijn belangrijk bij de vakinhoudelijke ontwikkeling en de positionering van het eigen specialisme. Via de DGO kunnen de leden, (toekomstige) cliënten, professionals en zakelijke partners elkaar vinden en samenwerken.
DGO faciliteert scholingen voor leden en op aanvraag ook voor andere geïnteresseerden.
Verder stimuleren we onderzoek op het gebied van voeding en diëtetiek voor ouderen. Hiervoor reiken wij o.a. 2-jaarlijks de DGO-award uit.

Wat maakt onze diëtisten uniek?

Wij kijken vaak breder naar uw vraag dan de gemiddelde collega om de hoek. U kunt rekenen op een behandeling uitgaande van uw specifieke wensen  op gebied van gezondheid en welzijn. Centraal staat dat de behandeling een positieve bijdrage levert aan uw functionaliteit, kwaliteit van leven en de mogelijkheid om zo lang als mogelijk deel te nemen in de samenleving. Dit doen we vanuit een brede, multidisciplinaire benadering.  Waar mogelijk draagt de behandeling bij aan het verhogen danwel optimaliseren van uw zelfstandigheid.
Op landelijk niveau werken we ook in samenspraak met allerlei op dat moment ter zake doende partners.

Diëtetiek in de geriatrie en ouderenzorg

Wij onderscheiden pathologie en hieraan gerelateerde gezondheidsproblemen in termen van functies en anatomische eigenschappen. De diëtist GO bespreekt uw mogelijkheden en beperkingen  in het dagelijkse leven en eventuele participatieproblemen voor de sociaal-maatschappelijke omgeving ten aanzien van voeding. De diëtistische behandeling ondersteunt u op deze wijze, waar dat kan, bij het zo lang mogelijk thuis wonen. Specifiek wordt daarbij rekening gehouden met de afnemende mobiliteit en eventuele cognitieve functies. Wij werken met ouderen die verblijven in het ziekenhuis, verpleeghuis, in een woon-zorgcomplex of thuis wonen. De behandeling is vaak een specialistisch onderdeel van een multidisciplinaire benadering.