Welkom bij DGO

De site voor diëtisten in de geriatrie en ouderenzorg én voor iedereen die een DGO diëtist wil vinden.

Van elkaar leren, ondernemen en innoveren voor voeding en dieetbehandeling van ouderen in verpleeghuis, revalidatiecentrum en thuis!

Landelijke DGO-dag verplaatst naar 6 april 2022

Wat doet een diëtistGO?

De diëtist GO (Geriatrie en Ouderen) is een diëtist. 
De titel “diëtist” is beschermd. Dat wil zeggen dat iemand zich alleen diëtist mag noemen als er een 4 jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek is gevolgd.
Diëtisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Iedere 5 jaar moet een diëtist aan eisen voldoen waarna een herregistratie kan plaatsvinden.

Naast de algemene opleiding tot diëtist heeft de diëtist GO door extra scholing, intercollegiale toetsing en ervaring specifieke expertise in alle lichamelijke processen van ouderen en op het gebied van wondgenezing, elektrolytenstoornissen en ondervoeding.

Bovendien heeft de diëtist GO kennis en inzicht van factoren die door leeftijd, ziekte, mogelijke co-morbiditeit en door polyfarmacie tijdelijk of blijvend veranderd zijn.

download 2

Hierbij kunt u denken aan

  • somatische omstandigheden (o.a. aandoening, eetlust, medicatiegebruik),
  • functionele omstandigheden (o.a. hulpafhankelijkheid, activiteitenpatroon),
  • psychologische omstandigheden (o.a. dementie, verlies reactie, depressie) en
  • sociale omstandigheden (o.a. sociaal netwerk, mantelzorg).


De complexiteit van de ouderenzorg vereist een generalistische specifieke kennis.

Voordelen voor leden

Laatste nieuws

Vind een diëtistGO

Zoek een diëtist gespecialiseerd in ouderenzorg:
gezond oud worden, dementie, na een beroerte, wondgenezing, sondevoeding, revalidatie (geriatrische revalidatiezorg) en ondervoeding.

download 5