Over DiëtistenGO

twee dames

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een kennisnetwerk. ​

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend kennisnetwerk. De DGO komt voort uit de in 2009 opgerichte DV&V (diëtisten verpleeg- en verzorgingshuizen). 

De DGO is een vrijwilligersorganisatie waarbij de bestuursleden alleen een onkostenvergoeding krijgen. De kosten van de vereniging worden gedekt door contributie van de leden en door bijdrage van sponsoren.

DGO voor en door leden

De leden zijn belangrijk bij de vakinhoudelijke ontwikkeling en de positionering van het eigen specialisme.

Via de DGO kunnen de leden, (toekomstige) cliënten, professionals en zakelijke partners elkaar vinden en samenwerken. We hebben twee doelen:

  1. Het gezamenlijk werken aan een goede kwaliteit op het gebied van voeding, diëtetiek en leefstijl voor zowel vitale als kwetsbare ouderen.
  2. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de gespecialiseerde diëtetiek voor (kwetsbare) ouderen.


DGO faciliteert scholingen voor leden en op aanvraag ook voor andere geïnteresseerden. Verder stimuleren we onderzoek op het gebied van voeding en diëtetiek voor ouderen. Hiervoor reiken wij o.a. 2-jaarlijks de DGO-award uit. Op landelijk niveau werken we ook in samenspraak met allerlei op dat moment ter zake doende partners.