Vind een Diëtist Geriatrie en Ouderen

Vul uw adres en / of postcode in en vindt de dichtstbijzijnde DGO-diëtist.
De DGO-diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag bij ouderen. U krijgt advies op maat voor uw specifieke situatie.

 

Verwijzing van arts of specialist
Een verwijzing van een arts of specialist is niet altijd nodig, maar vaak is het wel verstandig. De (huis)arts kent uw medische (voor)geschiedenis het beste, en die informatie is belangrijk voor een goed advies of behandelplan van de diëtist.

Vergoedingen
De eerste drie behandeluren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt wel verrekend met het eigen risico, als dat nog niet opgebruikt is. Daarnaast is het mogelijk om extra vergoeding vanuit sommige aanvullende verzekering te krijgen. Soms valt een behandeling door een diëtist onder de ketenzorg en gelden andere afspraken.

Zie voor meer informatie over ketenzorg: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/ketenzorg-zvw

 

Paarse bolletjes tonen individuele diëtisten. Groene en gele bolletjes geven meerdere collega's in een gebied weer. Klik op een paars bolletje voor meer informatie per diëtist.