Vind een Diëtist Geriatrie en Ouderen

Waarom een Diëtist Geriatrie en Ouderen?

De diëtist GO (Geriatrie en Ouderen) is een diëtist. 
De titel “diëtist” is beschermd. Dat wil zeggen dat iemand zich alleen diëtist mag noemen als er een 4- jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek is gevolgd.
Diëtisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Iedere 5 jaar moet een diëtist aan eisen voldoen waarna een herregistratie kan plaatsvinden.

Naast de algemene opleiding tot diëtist heeft de diëtist GO door extra scholing, intercollegiale toetsing, deelname aan partnetnetwerkgroepen en ervaring specifieke expertise in alle lichamelijke processen van ouderen en op het gebied van wondgenezing, elektrolytenstoornissen en ondervoeding.

Bovendien heeft de diëtistGO kennis en inzicht van factoren die door leeftijd, ziekte, mogelijke co-morbiditeit en door polyfarmacie tijdelijk of blijvend veranderd zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • somatische omstandigheden (o.a. aandoening, eetlust, medicatiegebruik),
  • functionele omstandigheden (o.a. hulpafhankelijkheid, activiteitenpatroon),
  • psychologische omstandigheden (o.a. dementie, verlies reactie, depressie) en
  • sociale omstandigheden (o.a. sociaal netwerk, mantelzorg).


De complexiteit van de ouderenzorg vereist een generalistische specifieke kennis.

Verwijzing van arts of specialist
Een verwijzing van een arts of specialist is niet altijd nodig, maar vaak is het wel verstandig. De (huis)arts kent uw medische (voor)geschiedenis het beste, en die informatie is belangrijk voor een goed advies of behandelplan van de diëtist.

Vergoedingen
De eerste drie behandeluren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt wel verrekend met het eigen risico, als dat nog niet opgebruikt is. Daarnaast is het mogelijk om extra vergoeding vanuit sommige aanvullende verzekering te krijgen. Soms valt een behandeling door een diëtist onder de ketenzorg en gelden andere afspraken.

Zie voor meer informatie over ketenzorg: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/ketenzorg-zvw

Vind een Diëtist

Vul uw adres en / of postcode in en vindt de dichtstbijzijnde DGO-diëtist.
De DGO-diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag bij ouderen. U krijgt advies op maat voor uw specifieke situatie.

 

Verwijzing van arts of specialist
Een verwijzing van een arts of specialist is niet altijd nodig, maar vaak is het wel verstandig. De (huis)arts kent uw medische (voor)geschiedenis het beste, en die informatie is belangrijk voor een goed advies of behandelplan van de diëtist.

Vergoedingen
De eerste drie behandeluren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt wel verrekend met het eigen risico, als dat nog niet opgebruikt is. Daarnaast is het mogelijk om extra vergoeding vanuit sommige aanvullende verzekering te krijgen. Soms valt een behandeling door een diëtist onder de ketenzorg en gelden andere afspraken.

Zie voor meer informatie over ketenzorg: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/ketenzorg-zvw

 

Paarse bolletjes tonen individuele diëtisten. Groene en gele bolletjes geven meerdere collega's in een gebied weer. Klik op een paars bolletje voor meer informatie per diëtist.