Bestuursleden

BestuursfotoDGO2022

Het bestuur

De leden van het bestuur bestaan uit 5-7 diëtisten werkzaam binnen de ouderenzorg. Het DGO bestuur wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering uit de gewone leden van het DGO netwerk. Bestuursleden stellen zich vrijwillig op voor de functie en wordt gestemd om de functies te kunnen invullen als voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. De Bestuursleden leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. Een bestuurslid mag maximaal twee termijnen van 4 jaar deelnemen.

Voorzitter:                 
Secretaris:                  
Penningmeester:        
Bestuursleden:        

J.J.S. Vink – Harskamp
M. Alcazar
E. van der Horst – Poel
L.P.W.M. de Brabander
P.M. Kocken
D.C. Smith

Notulist:

externe partij

Heb jij interesse in een bestuursfunctie?
Mail voor meer informatie naar voorzitter@dietistgo.nl