Bestuursleden

bestuur

De bestuursleden van DGO

De bestuursleden van DGO wordt gevormd door 5-7 diëtisten leden van DGO. Ze stellen zich vrijwillig op voor de functie en er wordt gestemd om de functies te kunnen invullen als voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. Verder wordt het bestuur ondersteund door een externe notulist.

Voorzitter:                 
Secretaris:                  
Penningmeester:        
Bestuursleden:        

J. Vink – Harskamp
M. Alcazar
E. van der Horst – Poel
L. de Brabander
P. Kocken
D. Smith

Notulist:

geen