Jaarplan

Jaarplan 2023

Vernieuwing

Jaarplan 2022

 • Betere taakverdeling

 • ALV Webinar (voorjaar 2023)

 • Landelijke dag (live, najaar 2023)

 • Betrokkenheid leden 

 • DGO award stoppen?

 • 2 soorten lidmaatschappen:

  • Slapende leden 

  • Actieve Leden

 
dgo

Jaarverslag 2021

Vernieuwing

 • Nieuwe vormgeving website & nieuwsbrief

 • Stand vernieuwing materialen voor congressen

 • Factsheets in samenwerking met andere netwerken in ontwikkeling

 • Diëtisten zichtbaar op de website voor elkaar, andere disciplines en mantelzorgers. 

 • Coach traject hoe halen we als bestuur het meeste uit het netwerk (jullie) van DGO

 
Betrokkenheid

 • 3 presentaties op de NVD Diëtistendagen namens de DGO

 • Samenwerking NVD projecten

 • Visie Diëtist 2030 – 3e lijns meer een rol laten laten spelen in het plan

 • Meedenken aanstellen nieuwe hoogleraar

 • Profilering DGO diëtist  Artikel in verzorgende tijdschrift, vraagbaak

 • Deelname aan onderzoek

 • Deelname/ feedback expertise richtlijnen

 
Werkgroepen

Werkgroep bestaat uit 1-2 bestuursleden en meerdere leden van DGO

Deelname vergoeding & reiskostenvergoeding

 • Specialisatie DGO Diëtist 

  • Omschrijving specifieke deskundigheid

 • Diëtist werkzaam in de GRZ 

  • Contact met NVD/ Zorginstituut Nederland

  • Plan aan het opstellen meer-uren inzet diëtist subsidie aanvraag 

  • FWG 50 -> 55

 • Netwerkgroep regio’s 

  • Inventarisatie door het bestuur en wat kunnen we gaan betekenen voor elkaar ?

 • Scholingscommissie 

  • Organiseert de landelijke dag