Rol van voeding bij de laatste levensfase

iStock 1160196463 oudere

De fases

De laatste levensfase kan worden verdeeld in twee verschillende fasen: de somatisch fase en de palliatieve fase.

Voeding in de Somatische fase (verhoogd zorgbehoefte, 24/7 zorg)

Ouderen in de somatische fase hebben een meer meerdere chronische ziektebeelden een zoveel beperkingen dat ze niet redden zonder 24/7 toezicht en zorg. In deze fase wordt geprobeerd enige regelmaat en de basisvoeding aan te bieden aangevuld met tussendoortjes zoals bij gezonde mensen.

De diëtiste wordt in deze fase betrokken voornamelijk om ondervoeding te behandelen en bij ondersteuning van wonden. Het belangrijkste in deze fase in de kwaliteit van leven. Eten is een intieme onderdeel van de mens. Smaken en geuren zijn genotsmiddelen. Vaak nog de enige genotmiddel waar ouderen van kunnen blijven genieten. Bovendien gaat het om de clIënt in de regie. Wat de cliënt wil. De belangrijkste taak van de diëtist is voorlichting te geven zodat de cliënt over voldoende informatie beschikt om eigen keuzes te maken.

Eten is veel meer dan alleen voedingsstoffen. Wie goed eet voelt zich in het algemeen beter. Kan beter tegen pijn, voelt zich gelukkiger, is actief en sociaal. Aangezien dat op hoge leeftijd de hele spijtvertering deficiënt werkt, kost meer moeite om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. De taak van de diëtist is de voeding te verrijken zodat met weinig voeding toch veel voedingsstoffen binnenkrijgt.