Welkom bij DGO

De site voor diëtisten in de geriatrie en ouderenzorg én voor iedereen die een DGO diëtist wil vinden.

Van elkaar leren, ondernemen en innoveren voor voeding en dieetbehandeling van ouderen in verpleeghuis, revalidatiecentrum en thuis!

Week tegen ondervoeding

In de week van 7 t/m 11 november is het de Week tegen ondervoeding. We roepen professionals in zorg en welzijn uit alle settings op om die week extra aandacht te geven aan de bewustwording, signalering, screening en behandeling van ondervoeding.
In alle sectoren en bij alle risicogroepen, zoals acuut en chronisch zieken (volwassenen én kinderen) en ouderen. Doen jullie ook mee?

Als Kenniscentrum Ondervoeding initiëren we deze Week tegen ondervoeding; we sluiten hiermee aan bij de Europese Malnutrition Awareness Week.

Informeer en stimuleer professionals in zorg of welzijn
Stimuleer je achterban en vraag in deze Week tegen ondervoeding extra aandacht voor ondervoeding in instellingen, organisaties, bij collega-professionals in de wijk of regio.
Zo helpen we allemaal  mee de bewustwording te vergroten en signalering, screening en behandeling van ondervoeding in Nederland te verbeteren.

Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk professionals stimuleren zelf actie te ondernemen in hun eigen organisatie of werkomgeving.
Het logo van de Week tegen ondervoeding is bijgesloten maar ook beschikbaar in verschillende bestandsformaten op onze site

Als extra ondersteuning ontwikkelen we momenteel factsheets voor professionals in zorg en welzijn:
1. Ziek zijn is topsport over de aanpak van ondervoeding bij kinderen met een ziekte
2. Ziek zijn is topsport over de aanpak van ondervoeding bij volwassenen met een ziekte
3. Goed gevoed ouder worden over de aanpak van ondervoeding bij (kwetsbare) ouderen.
Logo en factsheets zijn vrij te downloaden en te gebruiken.

Er zijn veel acties mogelijk om aandacht te creëren voor ondervoeding en het belang van tijdige screening en behandeling. Je ziet vast zelf mogelijkheden om professionals om je heen te informeren en te activeren ondervoeding aan te pakken.
Op onze pagina Week tegen ondervoeding staan ideeën en verwijzingen naar materialen.

Je hebt vast zelf nog andere ideeën. Laat het ons weten op info@kenniscentrumondervoeding.nl, dan kunnen wij je idee delen met anderen.

Gebruik #WTO2022  of tag ons via LinkedIn, Twitter, facebook.

In 2022 doen we de eerste keer in Nederland mee aan de Europese Malnutrition Awareness Week. Dit initiatief zullen we de komende jaren doorzetten, zodat we met elkaar tijdig een sterke vuist kunnen maken tegen ondervoeding bij ziekte en ouder worden.
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag.

Doe je mee? Samen staan we sterk

dgo9

Wat doet een diëtistGO?

De diëtist GO (Geriatrie en Ouderen) is een diëtist. 
De titel “diëtist” is beschermd. Dat wil zeggen dat iemand zich alleen diëtist mag noemen als er een 4 jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek is gevolgd.
Diëtisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Iedere 5 jaar moet een diëtist aan eisen voldoen waarna een herregistratie kan plaatsvinden.

Naast de algemene opleiding tot diëtist heeft de diëtist GO door extra scholing, intercollegiale toetsing en ervaring specifieke expertise in alle lichamelijke processen van ouderen en op het gebied van wondgenezing, elektrolytenstoornissen en ondervoeding.

Bovendien heeft de diëtist GO kennis en inzicht van factoren die door leeftijd, ziekte, mogelijke co-morbiditeit en door polyfarmacie tijdelijk of blijvend veranderd zijn.

download 2

Hierbij kunt u denken aan

  • somatische omstandigheden (o.a. aandoening, eetlust, medicatiegebruik),
  • functionele omstandigheden (o.a. hulpafhankelijkheid, activiteitenpatroon),
  • psychologische omstandigheden (o.a. dementie, verlies reactie, depressie) en
  • sociale omstandigheden (o.a. sociaal netwerk, mantelzorg).


De complexiteit van de ouderenzorg vereist een generalistische specifieke kennis.

Voordelen voor leden

Laatste nieuws

Vind een diëtistGO

Zoek een diëtist gespecialiseerd in ouderenzorg:
gezond oud worden, dementie, na een beroerte, wondgenezing, sondevoeding, revalidatie (geriatrische revalidatiezorg) en ondervoeding.

download 5