Prioriteiten en actiepunten 2021

Prioriteiten van DGO

Een van de prioriteiten van DGO is het verzekeren dat diëtisten de juiste kansen krijgen om voedingsbeleid op de kaart te brengen in de ouderenzorg.

We willen dit bereiken via goed bestuur, verbinding van stakeholders en vakkundige erkenning en de juiste waardering door de politiek en door zorgbestuurders. Samen met hardwerkende vrijwilligers zal DGO haar invloed inzetten voor:

  • Herkennen, erkennen en vooral het verbeteren van de financiële waardering van de diëtist binnen de zorginstellingen.
  • Toegevoegde waarde van de diëtist in zorginstellingen, bij geriatrische revalidatie, cognitieve aandoeningen en in de laatste levensfase.
  • Voedingsbeleid gericht op het verminderen van klachten en complicaties.
  • Voedingsbeleid dat de kwaliteit van leven van ouderen en verpleeghuisgeïndiceerden laat toenemen.