DGO award 2019

Initiatief en doel

Binnen de diëtetiek zien we steeds meer aandacht voor evidence based werken en het stellen van goede diagnostiek. Om onderzoek binnen de ouderenzorg te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een breder publiek, is de DGO award in het leven geroepen.

De award heeft tot doel om de meest aansprekende, veelbelovende en originele onderzoeksprestaties op het gebied van diëtetiek in de ouderenzorg voor het voetlicht te brengen.

Deze erkenning wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs stimuleert en biedt de winnaar de mogelijkheid om gedegen onderzoek te doen, dan wel haar/ zijn onderzoek te verdiepen.

Voorwaarden voor nominatie

Voor toekenning van de DGO award komen alle leden van de DGO in aanmerking, mits werkzaam in de diëtetiek (ouderenzorg). Verder kunnen onderstaande personen een onderzoeksvoorstel indienen:

 • Studenten Voeding & Diëtetiek, Voedingswetenschappen en andere relevante studies.

Voor de toekenning van de DGO award komen niet in aanmerking:

 • Personen die deel uitmaken van de jury.
 • Personen die de award in de voorgaande 2 jaar reeds hebben ontvangen.

Om de award te kunnen ontvangen heeft men onderzoek gedaan of gaat men het voorgestelde onderzoek uitvoeren en openbaar publiceren. Het onderzoeksartikel van de genomineerde partijen zal openbaar gepubliceerd worden op de website van de DGO.

Als iemand zich inschrijft voor de DGO award, dan stemt diegene ermee in, dat zij/hij tijdens de volgende DGO landelijke dag/post HBO, een presentatie geeft over het onderzoek en de eventuele resultaten.

De Prijs

De DGO award bedraagt 2.500 euro. De prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt. De eerstvolgende DGO award zal uitgereikt worden in 2019.

Beoordelingscriteria en inzending

Genomineerden zijn bij voorkeur diëtisten (i.o.) / onderzoekers (junior/senior) die een gedegen onderzoeksvoorstel hiervoor willen indienen.
Het kan bij deze award zowel om wetenschappelijke als om maatschappelijke erkenning gaan.
De nominatie bestaat uit een A4 (maximaal 500 woorden) waar in kort en bondig uiteen wordt gezet waarom de onderzoeker/diëtist in aanmerking denkt te komen voor de DGO-award.
Tevens dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:

a. een samenvatting van het onderzoek of onderzoeksvoorstel met daarin aandacht voor;

 1. achtergrond
 2. relevantie
 3. onderzoeksvraag
 4. methoden
 5. planning
 6. begroting
 7. haalbaarheid
 8. kwaliteit onderzoeksgroep
 • indien van toepassing, een overzicht met relevante publicaties
 • NAW- en werkgegevens

Inzendingen worden gemaild aan het bestuur van DGO. De deadline voor inzending is 1 augustus 2019. Gebruik hierbij het Aanvraagformulier-DGO-Award-2019.

 

 

Jurering

De jury, bestaande uit minimaal drie gewaardeerde collega’s, die werkzaam zijn in of affiniteit hebben met het vakgebied diëtetiek in de ouderenzorg. De jury en voorzitter hiervan, worden benoemd door het bestuur van DGO.

De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury geeft een korte schriftelijke motivering van de toekenning van de DGO-award. De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijs niet uit te reiken. Over beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. De jury deelt de beslissing tijdig mee aan het bestuur.

Het bestuur van DGO behoudt zich het recht om het reglement te wijzigen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.