DGO Award

Onderzoek binnen de ouderenzorg

Om onderzoek binnen de ouderenzorg te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een breder publiek, is de DGO award in het leven geroepen.

De award heeft tot doel het stimuleren van onderzoek over voeding en ouderen door diëtisten en/of onderzoekers binnen zorginstellingen, geriatrische afdelingen en/of nog thuiswonende ouderen.

Deze award wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs stimuleert en biedt de winnaar de mogelijkheid om gedegen onderzoek te doen, dan wel haar/ zijn onderzoek te verdiepen.
Voor toekenning van de DGO award komen alle leden van de DGO in aanmerking, mits werkzaam in de diëtetiek (ouderenzorg). Verder kunnen onderstaande personen een onderzoeksvoorstel indienen:

  • Diëtisten die onderzoeken begeleiden binnen de ouderenzorg (Scriptie begeleiding, Projecten rondom voedingsleer, voedingsverspilling, Marketing & Promotie).
  • Beroeps Onderzoekers gericht op voeding in de ouderenzorg.

 

Voor de toekenning van de DGO award komen niet in aanmerking:

  • Personen die deel uitmaken van de jury.
  • Personen die de award in de voorgaande 2 jaar reeds hebben ontvangen.

De winnaar van de DGO award verplicht zich tot het geven van een presentatie tijdens de DGO landelijke dag over het onderzoek en de eventuele resultaten.

De DGO award bedraagt 2.500 euro. De prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt (oneven jaren) op de landelijke dag van DGO. Wil je kans maken om een DGO award te winnen? Dien je motivatie, vul je gegevens in de aanvraagformulier en stuur het per email naar bestuurdgo@gmail.com. Deadline is half september 2021, 2 maanden voor de aankomende landelijke dag (17 november 2021).

De jury bestaat uit minimaal drie personen, die werkzaam zijn in of affiniteit hebben met het vakgebied diëtetiek in de ouderenzorg. De jury, waaronder een voorzitter, wordt benoemd door het bestuur van DGO.

De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury geeft een korte schriftelijke motivering van de toekenning van de DGO award. De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijs niet uit te reiken. Over beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. De jury deelt de beslissing tijdig mee aan het bestuur.

Het bestuur van DGO behoudt het recht om het reglement te wijzigen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury in samenspraak met het bestuur van DGO.

award