Goed bestuur (Governance)

bestuur

Het bestuur

Het bestuur wordt samengesteld uit diëtisten die lid zijn van DGO. Het bestuur wordt door de leden gekozen tijdens de jaarlijkse ALV en mogen maximaal twee termijnen van vier jaar bestuurslid zijn. Het bestuur investeert tijd, energie en talent om de strategie te ontwikkelen en om te verzekeren dat de netwerk betekenisvol kan functioneren als belang vertegenwoordiger.

Goed bestuur (Governance)

Er wordt verwacht dat bestuursleden zich aan normen en waarden houden om de samenwerking te waarborgen en te optimaliseren, dit gaat specifiek om:

 • Respect voor ieders rol
 • Integriteit (je komt afspraken na en houdt je rug recht)
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Voor elkaar zijn en elkaar ondersteunen
 • Waar is begrip is tolerantie
 • Durf te dromen
 • Ruimte om fouten te maken

 

Verder hebben de bestuursleden de verantwoordelijkheid om mee te doen aan de volgende taken en rollen:

 • De doelen van de organisatie te kennen
 • Te streven naar effectief communiceren.
 • Plannen en doel proberen te bereiken
 • Besluiten te nemen ten opzichte van financiën (uitgaven, tarieven, sponsoring)
 • Besluiten te nemen ten opzichte van voorwaarden.
 • Verantwoording tegenover successen en falen.
 • Evaluatie performance van het bestuur.

Bestuurslid van DGO worden

Bestuursleden mogen maximaal twee termijnen van vier jaar meedoen. Daarna moet iemand anders de kans krijgen om deel te nemen aan het bestuur. De termijnen van de bestuursleden lopen niet synchroon. Daardoor is het een mengeling van “oude gediende” en “nieuw bloed”. Dit zorgt ervoor dat aanwezige kennis en ervaring niet verloren gaat, maar gebruikt gemaakt wordt van het enthousiasme en nieuwe ideeën van de nieuwste leden. Als een termijn afloopt, of een bestuurslid om persoonlijke redenen stopt, wordt de vacature aangekondigd in de nieuwsbrief.
Om bestuurslid te worden van DGO zijn er een aantal voorwaarden:

1. Je bent diëtist werkzaam met ouderen
2. Je bent tenminste een jaar lid van DGO
3. Je bent enthousiast en denk te kunnen bijdragen
4. Je bent gemotiveerd

Nominaties en verkiezingsproces

Als je je aangemeld hebt omdat je belangstelling hebt voor een functie van bestuurslid, mag je een aantal bestuursvergaderingen meemaken. Je mag luisteren, meedoen en meedenken. In deze periode heb je als “belangstellend bestuurslid” geen stemrecht.
Tijdens de ALV op de Landelijke dag van DGO kan je jezelf presenteren aan de leden en te motiveren waarom je denkt te kunnen bijdragen aan het DGO bestuur.

Nadat alle leden die zich verkiesbaar willen stellen zich hebben gepresenteerd, stemmen de stemgerechtigde DGO leden. Afhankelijk van het aantal vacatures worden de kandidaten met de meeste stemmen opgenomen in het bestuur.