Strategisch plan & beleid

download 4

Missie

We zijn een netwerk van diëtisten werkzaam met ouderen en we willen ons blijven profileren, met elkaar verbinden en het stimuleren van ontwikkeling bij onze leden.

Visie

We hebben een groeiende netwerk en we willen groeien op professionalisering waardoor we meerwaarde creëren voor de leden en nog steeds belangrijker worden in de wereld van de zorg waarmee we diagnosticeren en adviseren bij gezonde en kwetsbare ouderen.

Kernwaarden

 • Evidence based als het kan, best practice als het moet
 • Klinisch redeneren
 • Empathie
 • Oplossingen

Doelstellingen

 • Hoge tevredenheid van de leden
 • Goede reputatie
 • Zichtbaarheid
 • Herkenning / waardering van de vakgroep

Strategie

SWOT analyse

Strengths:
Aantal leden groeit, we zijn goed vindbaar, voldoende financiele middelen (op dit moment), nieuwe enthousiaste leden, nieuwe ideeën, innovatie.

Weaknesses:
weinig schriftelijke informatie, de laatste jaren verliep vertraagd, sommige leden zien de meerwaarde van de netwerk niet meer.

Opportunities:
Nieuwe ideeën, innovatie, bereidheid om hard te werken, zeer gemotiveerd, goede samenwerking.

Threats:
Geloofwaardigheid verlies vanwege vertraagd reageren in het verleden, andere organisaties bieden vergelijkbare award.

Analyse: De wereld van de zorg voor diëtisten

Hoewel er steeds meer waardering en erkenning is voor de functie van diëtist en er de meerwaarde en nut van diëtistische diagnostiek en behandeling binnen zorginstellingen wordt gezien, ontvangen de diëtisten nog niet een gelijke waardering. Diëtisten worden lager ingeschaald in functiewaarderings-systemen in vergelijk met andere paramedici binnen dezelfde sector.

Andere factor is de financiering van de behandeling vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) en GRZ (geriatrische revalidatie zorg). Dit is zichtbaar bij de formatie waarin steeds minder ruimte is voor niet cliëntgebonden werkzaamheden zoals multidisciplinaire activiteiten en werkgroepen.

Beleid

Organisatiebeleid

 • Maandelijks bestuurlijk overleg tussen de leden.
 • Communicatie met de leden via email (individueel), via de website (collectief) en via de nieuwsbrief (collectief)
 • Jaarlijks Landelijke dag: ALV (verantwoording) en scholing.

Personeelsbeleid

 • Motivatie
 • Ontwikkeling
 • Kennis en vaardigheden
 • Scholing / opleiding / talent


Kwaliteitsbeleid

Elk lid van de Netwerk heeft zijn kwaliteiten. Een aantal van de bestuursleden hebben soms extra kennis en vaardigheden omdat ze bijvoorbeeld andere opleidingen hebben gevolgd zoals boekhouding of bestuurskunde. Omdat dit niet altijd het geval is, proberen we logboeken en documenten te maken om de continuïteit van het bestuur te waarborgen.

 

Dienstbeleid

We zijn op dit moment om het herinrichten van de Netwerk om beter naar de verwachting van de leden te voldoen. We hopen in de loop van de komende jaar ons invloed te vergroten als het gaat om voeding bij ouderen in de verpleeghuis en bij revalidatie afdelingen, bij het profileren van de diëtisten bij de ouderenzorg en invloed uitoefenen in gezondheid protocollen en verwijzers.

Prijsbeleid

De bijdrage van leden wordt altijd afgestemd bij de leden tijdens de jaarlijks ALV tijdens de landelijke dag.


Marketingbeleid

De bestuursleden van DGO proberen marketing te zetten door middel van het participeren bij Congressen, social media (LinkedIn), eigen website en in samenwerking met andere netwerken zoals de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.