Vergoeding dieetbehandeling

twee dames

Verwijzing van arts of specialist

Een verwijzing van een arts of specialist is niet altijd nodig, maar vaak is het wel verstandig.

De (huis)arts kent uw medische (voor)geschiedenis het beste, en die informatie is belangrijk voor een goed advies of behandelplan van de diƫtist.

Vergoedingen


De eerste drie behandeluren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt wel verrekend met het eigen risico, als dat nog niet opgebruikt is. Daarnaast is het mogelijk om extra vergoeding vanuit sommige aanvullende verzekering te krijgen. Soms valt een behandeling door een diƫtist onder de ketenzorg en gelden andere afspraken.

Zie voor meer informatie over ketenzorg:
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/ketenzorg-zvw