Wat doet een diëtistGO?

Wij zijn diëtisten werkzaam in de geriatrie en ouderenzorg (diëtist GO).

De diëtist GO (Geriatrie en Ouderen) is een diëtist. 
De titel “diëtist” is beschermd. Dat wil zeggen dat iemand zich alleen diëtist mag noemen als er een 4 jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek is gevolgd.
Diëtisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Iedere 5 jaar moet een diëtist aan eisen voldoen waarna een herregistratie kan plaatsvinden.

Naast de algemene opleiding tot diëtist heeft de diëtist GO door extra scholing, intercollegiale toetsing en ervaring specifieke expertise in alle lichamelijke processen van ouderen en op het gebied van wondgenezing, elektrolytenstoornissen en ondervoeding.

Bovendien heeft de diëtist GO kennis en inzicht van factoren die door leeftijd, ziekte, mogelijke co-morbiditeit en door polyfarmacie tijdelijk of blijvend veranderd zijn.

Hierbij kunt u denken aan

  • somatische omstandigheden (o.a. aandoening, eetlust, medicatiegebruik),
  • functionele omstandigheden (o.a. hulpafhankelijkheid, activiteitenpatroon),
  • psychologische omstandigheden (o.a. dementie, verlies reactie, depressie) en
  • sociale omstandigheden (o.a. sociaal netwerk, mantelzorg).


De complexiteit van de ouderenzorg vereist een generalistische specifieke kennis.

download 2