Geriatriedagen 2021

Datum:
20210211
Locatie:
DGO

Multidisciplinaire wetenschappelijke congres, georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de internisten ouderengeneeskunde van de NIV, de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Geriatrie & Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie – Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS).

Datum: 11 en 12 februari 2021