Verdiepingsmodule Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen

De cliëntengroep die we als DGO-leden begeleiden is complex. Naast somatische problematiek, hebben we ook vrijwel altijd te maken met beperkingen op bijvoorbeeld het cognitieve, psychische of sociale vlak. Drs. Leonora Louter, internist vakgroep geriatrie Albert Schweitzer: “Psychische, sociale en functionele factoren bepalen in de populatie van kwetsbare ouderen het effect van de behandeling. Deze factoren zijn daarom minstens zo belangrijk als de medische overwegingen”. De verdiepingsmodule Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen, waarin we als DGO participeren, brengt de somatische en niet somatische factoren bij elkaar. Met aandacht voor schade aan bloedvaten en zenuwen, als gevolg van diabetes, die de kwaliteit van leven verslechteren en tot functieverlies leiden van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. Gevolgd door de consequenties hiervan voor de voedingsinterventies en de begeleiding van de geriatrische cliënt. Leonora Louter is spreker en dagvoorzitter tijdens de verdiepingsmodule op 2 juni 2021. Je kan digitaal of klassikaal (Utrecht) deelnemen. DGO-leden ontvangen € 70 korting.

DM angio neuropathie ouderen 1