Oproep: enquête voor shared decision making

Beste collega’s,

Mijn naam is Mieke van Hamersveld- Kramer en ik werk sinds 9 jaar als diëtist bij diverse verpleeghuislocaties van Florance in Den Haag en omstreken. Hoewel ik als student van mening was dat het verpleeghuis maar saai en stoffig was, ligt mijn passie nu juist bij de psychogeriatrie en zie ik hier juist heel veel uitdagingen als diëtist in de verpleeghuiszorg. Mijn grote wens is het beter op de kaart zetten van diëtetiek binnen de verpleeghuiszorg, de professionalisering van diëtetiek intramuraal en het verbeteren van de voedingszorg voor deze omvangrijke en kwetsbare doelgroep. Omdat ik niet alleen van dromen houd, maar ook wil doen, besloot ik twee jaar geleden te starten met de masterstudie Evidence Based Practice in Health Care aan de UvA. Een studie met focus op onderzoeksvaardigheden en kritisch analyseren. Hoewel de studie me, naast mijn jonge gezin, werk en momenteel ook nog zwangerschap, niet altijd even makkelijk afgaat, ben ik toch erg blij dat ik voor deze masterstudie heb gekozen. De energie en het werkplezier die de studie me heeft gegeven had ik niet zien aankomen.

Momenteel ben ik bezig met mijn thesis, waarbij ik een eerste stap wil zetten richting een beter onderbouwde besluitvorming op het gebied van het voorschrijven van Oral Nutritional Supplements (ONS) bij ondervoede verpleeghuisbewoners met vergevorderde dementie. Dit is namelijk een onderwerp waar ik in de dagelijkse praktijk mee blijf worstelen, mede door de ethische lading die om het gebruik van ONS heen hangt bij zowel familie, zorg als mijn paramedische collega’s. Ik wil daarom meer inzicht verschaffen in de factoren die van invloed zijn op dit beslisproces, bij zowel diëtisten, mantelzorgers als verpleeghuisartsen.

Het zou fantastisch zijn als dit onderzoek een opstapje is naar een toename van shared-decision-making en wellicht naar een soort ‘decision-making tool’ die de keuze om te starten met ONS bij ondervoede verpleeghuisbewoners met dementie vergemakkelijkt.

De DGO is zo vriendelijk geweest mij te steunen en jullie allen mij uitnodiging tot deelname aan de enquête toe te sturen per e-mail. Zonder jullie medewerking immers geen data.

Als laatste hoop ik dat we binnen de DGO samen meer aan onderzoek en PR kunnen gaan doen. Het is volgens mij tijd om meer te professionaliseren en ook te laten zien wat we in huis hebben. Naast de winst die dit oplevert voor ons als vakgroep en voor onze bewoners, is het ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling en werkplezier van jezelf!

Ik wens iedereen een fijn voorjaar en jullie horen eind van het jaar van mij terug, wanneer ik mijn artikel heb afgerond.

Met vriendelijke groet,

Mieke Hamersveld

Nogmaals de link naar de enquête.