Aankondiging enquête onderzoek DGO / HAN / Nutricia

Aankondiging: volgende week in uw mailbox!

Enquête: inventarisatie huidige aanpak ondervoeding binnen de zorgorganisatie

 

DGO zet zich in voor de positie van de diëtist werkzaam in de ouderenzorg, bijvoorbeeld als het gaat om behandeleffectiviteit. Tot op heden zijn er mooie onderzoeken over ondervoeding, maar we missen nog onderzoeken specifiek in de ouderenzorg. Om dit verder te kunnen onderzoeken stuurt DGO volgende week een enquête naar haar leden, voor het inventariseren van de huidige aanpak van ondervoeding binnen zorgorganisatie ( nul-meting).

Tijdens onze landelijke dag op vrijdag 5 oktober 2018,  worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd en willen we tijdens één van de workshops met jullie praten over de kansen die we met elkaar zien om gezamenlijk verder onderzoek hiernaar te doen. Zorg dat je de enquête invult en op de landelijke dag er dus ook bij bent!

We hebben jouw input nodig om het onderzoek vorm te geven, met als uiteindelijk doel ‘de kwaliteit van zorg voor ouderen met ( risico op) ondervoeding te optimaliseren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten, maak hiervoor a.u.b. tijd in de komende 4-6 weken.

Laten we gezamenlijk ons hiervoor sterk maken, dus hou je e-mail komende week in de gaten! 

Allen een zonnige mooie tijd en voor diegene die nog vakantie hebben, een goede reis.

Ingrid Huisman,

Voorzitter DGO