Artikel Smakelijk eten in Zorg & Zo

In oktober werd Marit Stüvel geintervieuwd voor een artikel in het blad Zorg & Zo, uitgegeven als bijlage bij de Magriet, Libelle en Story met als titel 'Smakelijk eten'. Uiteraard wordt in dit artikel verwezen naar de DGO. Zie http://www.dvenv.nl/UserFiles/File/artikel%20Sarcopenie%20Zorg%26Zo%20bij%20Libelle%2010%2030%202015.pdf