CAO VVT

Bij deze een overzicht wat diëtisten vallend onder CAO VVT kunnen gebruiken bij het indienen van hun lidmaatschap NVD.

Laatste info over de CAO: Kort geding leidt helaas tot uitstel Cao VVT 2014-2016

Begin december 2014 ontstond een geschil tussen Abvakabo FNV en de andere cao-partijen (ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, NU'91, FBZ) over de teksten van de nieuwe Cao VVT  2014-2016. Abvakabo FNV besloot daarop een kort geding aan te spannen tegen de andere cao-partijen. De zitting vond plaats op 24 december 2014. Op 31 december jl. heeft de rechter uitspraak gedaan.

Als gevolg van het vonnis van het kort geding hebben de andere cao-partijen de aanmelding van de nieuwe Cao VVT 2014-2016 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten intrekken. Verder is bepaald dat alle cao-partijen op hele korte termijn (deze week) met elkaar in overleg  moeten treden  om te kijken of zij alsnog tot gezamenlijke  cao-teksten kunnen komen. Er kan nu dus nog geen uitvoering worden gegeven aan de nieuwe Cao VVT 2014-2016. De FBZ betreurt dit ten zeerste. Dit betekent onder meer uitstel van de afgesproken salarisverhoging van 0,25% in januari en mogelijk zelfs van 1,5% in maart 2015.