De genietende groene tafel

In de tweede helft van 2010 heeft in opdracht van de ministeries van LNV (nu EL&I) en VWS het pilot-onderzoek “De Genietende Groene Tafel” plaatsgevonden met als vraag: “Wat kan eten en drinken opleveren binnen de gezondheidszorg?” Dit onderzoek is gedaan tezamen met de universiteit van Wageningen. Phliss – Phyllis den Brok was hierbij de projectleider en daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept “De Genietende Groene Tafel”, de begeleiding en de uitvoering van het concept op de zorginstelling.
Naar aanleiding van de positieve resultaten uit dit pilot onderzoek (grotere inname, gewichtstoename, bewoners waren tevredener over de maaltijdsduur en de hoeveelheden), is besloten tot een uitvoeren van een vervolgonderzoek, waarin ook wordt gekeken naar het effect van investeren in goed eten en drinken op de zorgvraag, het gebruik van medicijnen, de kwaliteit van leven van de cliënt en het gebruik van dieetproducten.
Naast aandacht voor product, presentatie en personeel zijn duurzaamheid en participatie door de cliënt belangrijke uitgangspunten van het concept “De Genietende Groene Tafel”, dat ook in het vervolgonderzoek weer zal worden toegepast.
De uitwerking van dit vervolgonderzoek is nog in volle gang. Men hoopt met het vervolgonderzoek te starten in het laatste kwartaal van 2011.
Voor meer informatie zie www.phliss.nl