‘De politiek moet de ouderenzorg nu even met rust laten’

Allereerst wenst het bestuur DGO jullie allen een goed 2017 !!

(13-01-17, nu.nl) Het kabinet trekt 100 miljoen euro extra uit voor de verpleeghuizen. Een structurele oplossing voor alle problemen in de zorg lijken de extra investeringen echter niet te bieden, bepleit hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols van Maastricht University.

Wat vindt u van de aankondiging van het kabinet?

‘Elk bedrag dat extra in goede zorg in de verpleeghuizen wordt geïnvesteerd is zeer welkom. Maar we zitten in een transitie die je tijd moet gunnen. En dat is iets waar de politiek niet goed in is. Het kost tijd om te transformeren naar een gedecentraliseerde ouderenzorg waarin de nadruk meer komt te liggen op zorg aan huis. Over elk nieuw knelpunt dat de kop opsteekt, wordt nu meteen moord en brand geschreeuwd. Er zijn zaken die niet lopen zoals ze zouden moeten. Maar elke keer maar extra geld beschikbaar maken, is een pleister tegen het bloeden.”

Zet het manifest van Hugo Borst zoden aan de dijk?

“De discussie over de kwaliteit van de verpleegzorg is al twee jaar gaande, dus het stond echt wel op de agenda. Wat Borst wél heeft bewerkstelligd , is dat de politiek opeens op één lijn staat: er móet nu wat gebeuren en we moeten met z’n allen een tandje bijzetten.”

Jos Schols pleit in dit bericht  dat geld ( lees ook ‘fte’) niet alleen de oplossing is. Dat het gaat om een transitie en een verandering van denken kijkend naar de zorg voor ouderen in brede zin. De sector zelf kan daarin ook iets betekenen en waarin ik Jos zeker steun, is de uitdaging om op langere termijn te denken in oplossingen.

Binnen het netwerk vraagt dit ook weer in 2017 de aandacht. Elk jaar krijgen we vragen van leden als het gaat om formatie, normen diëtetiek. Soms in algemene zin en soms gericht op specifieke doelgroepen (b.v. GRZ).

Wat wij ons als bestuur blijven afvragen is;

  • In hoeverre houden onze leden in hun eigen organisatie bij hoeveel cliënten ze behandelen, welke hulpvragen het meeste voorkomen en wat de resultaten zijn van het diëtistische handelen. Zijn er cijfers beschikbaar over meerdere jaren en de evt. verschuivingen in hulpvraag en behandeling?

Welke nieuwe initiatieven hebben organisaties ontwikkeld om op een andere wijze behandeling te bieden, bijvoorbeeld gebruik makend van teams dan wel zelfmanagement van de klant. Nieuw in de Nieuwsbrief is het item ‘Uit de praktijk’ waarin leden hun ervaringen delen. Zo deelt in deze Nieuwsbrief Dianne van den Berg haar ervaring in haar organisatie, waarbij zij een mooie kans gecreëerd heeft ter inspiratie van ons allen.

Kortom: Hoe zijn wij als diëtistGO bezig met het werken naar lange termijn ontwikkelingen en effecten als het gaat om kosteneffectiviteit van de diëtetiek in de ouderenzorg?

Wil je jouw ervaringen met ons delen? Stuur een bericht naar dgobestuur@gmail.com.

Want hoe mooi zou het zijn als we als bestuur samen met de leden in 2017 verder kunnen groeien naar ‘ meer zicht op de verschuivingen in het werk van de diëtistGO op landelijk niveau’.

2017 is al goed begonnen met aandacht voor de ouderenzorg en laten wij het jaar nog mooier maken.

Namens het bestuur, Ingrid Huisman , Voorzitter DGO