Dietist uit basispakket

Ingezonden brief, voorgedragen aan de 2e-kamer in het protest tegen het schrappen van de diëtist uit het basispakket.

Ik ben Nel Fredrikze en ik ben werkzaam als diëtist ouderenzorg.

Wat zijn de gevolgen van het schrappen van diëtetiek uit het basispakket voor mijn doelgroep?

Ik behandel mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ouderen die thuis wonen.
De laatste 2 groepen, de mensen in het verzorgingshuis en de ouderen thuis, worden gedupeerd door de actie van de minister.

Want ik behandel voornamelijk ONDERVOEDING.
Ja, ondervoeding. Kwetsbare ouderen die als gevolg van een ziekte risico hebben op ondervoeding of al ondervoed zijn.

Mensen, oudere mensen, die door een chronische of acute ziekte, zoals bv een beroerte, de ziekte van Parkinson, door COPD, tekort aan voeding binnen krijgen.
Met alle risico’s van dien: ondervoeding kan leiden tot doorligwonden, verhoogde kans op infecties, hoger medicijngebruik. EN vermindering van kwaliteit van leven. Als het lichaam energie en voedingsstoffen tekort komt, raakt het in een katabole situatie en de persoon voelt zich beroerd.

Dit is toch volledig in strijd met het beleid van de afgelopen jaren: de screening en behandeling van ondervoeding is één van de prestatie-indicatoren in de zorg en nu wordt dit onderuit gehaald.
Het screenen door de verzorging, door de doktersassistente of huisarts zal misschien wel gebeuren, maar de behandeling door de diëtist is niet meer mogelijk.
Want deze doelgroep is niet aanvullend verzekerd en heeft niet de financiën om de diëtist zelf te betalen.

Dit voorjaar kregen wij op ons werk bezoek van een delegatie van het ministerie van VWS. Zij waren onder de indruk van ons werk. Hoe wij met beperkte middelen qua mankracht en producten, goede acties inzetten om ondervoeding te bestrijden.
De delegatie heeft een ziekenhuis bezocht en een verpleeghuis. Maar ook in de verzorgingshuizen en in de thuiszorg komt ondervoeding voor.
18% van de bewoners in het verzorgingshuis is ondervoed en 13 % van de mensen die thuiszorg krijgen, dit volgens het LPZ rapport van 2010. Hierin zijn nog niet de mensen met een risico op ondervoeding meegeteld. Cijfers vindt u op stuurgroepondervoeding.nl
Ten opzichte van de jaren daarvoor is er een dalende trend, gelukkig. Maar door deze bezuiniging van de minister zal deze helaas niet worden voortgezet, maar zal de prevalentie van ondervoeding en het risico daarop ongetwijfeld toenemen.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Een 80-jarige man in het verzorgingshuis wordt naar mij doorverwezen ivm ongewenst gewichtsverlies. Meneer heeft door COPD weinig eetlust, deels door de medicatie en deels door de moeite die hij heeft met het eten. Hij heeft letterlijk ademnood tijdens het kauwen en slikken. Hij gebruikt van de warme maaltijd alleen de soep en het toetje; eet een beschuitje als ontbijt. Al met al krijgt hij nog geen 1000 kcal binnen. Hij is dan ook behoorlijk afgevallen en zijn energie is afgenomen; hij komt nauwelijks zijn stoel uit.
Als diëtist heb ik advies gegeven hoe toch voldoende voeding binnen te krijgen, ik heb afspraken gemaakt met de keuken zodat de warme maaltijd wat meer bij zijn smaak past, ik heb de zorg ingezet om tussendoortjes te geven en er was ook een dieetpreparaat nodig.
Door mijn behandeling blijft deze meneer op zijn gewicht. Iets aankomen zou nog beter zijn. Hij voelt zich minder moe.

Krijgt deze man geen dieetbehandeling dan raakt hij verder ondervoed, is nog gevoeliger voor infecties, heeft meer zorg nodig en meer medicatie. Kortom de kosten zullen stijgen. EN de kwaliteit van leven voor hem gaat achteruit!!

Wat hier gaat gebeuren, kan echt niet!!
Bezuinigen ten kosten van kwetsbare ouderen!

Deze mensen zijn afhankelijk van het basispakket. Haal de diëtist daar niet uit!!