e-learningcursus Voeding, geneesmiddelen en interacties

Bij voldoende belangstelling starten het IVM en Diëtheek met de ontwikkeling van deze cursus. Hebt u interesse of wilt u meer informatie over de e-learningcursus ontvangen? Laat u dit dan vrijblijvend weten aan het IVM via het mailadres nascholing@medicijngebruik.nl.

Aandacht voor de interacties tussen voeding en geneesmiddelen neemt toe. Bekende voorbeelden van interacties zijn de remmende werking van grapefruitsap op cholesterolverlagers en van melkproducten op ijzerpreparaten. Minder bekend is bijvoorbeeld dat metformine de inname van Vitamine B12 in de darmen beperkt of dat chronisch gebruik van diuretica een verhoogd risico op vitamine B1-deficiëntie geeft.
Rol voor de diëtist
Interacties tussen voeding en geneesmiddelen worden steeds meer als knelpunt erkend. Maar het is niet altijd duidelijk wie dit probleem moet aanpakken en oplossen. Diëtisten zouden een grote rol kunnen spelen. In de praktijk betekent dit dat u al diëtist de effectiviteit van de behandeling met medicijnen kunt beïnvloeden als u weet welke invloed bepaalde voeding heeft op deze medicijnen.
Door vergrijzing en de preventieve chronische inzet van geneesmiddelen neemt het gebruik alleen maar toe. Als uw cliënt meer geneesmiddelen moet gaan gebruiken, nemen ook de risico’s door interacties toe.
Praktijkgerichte e-learning
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Diëtheek willen de signalerende rol van de diëtist op dit gebied versterken. Zij zullen bij voldoende belangstelling samen de
e-learningcursus ‘Voeding, geneesmiddelen en interacties’ ontwikkelen.
De e-learningcursus behandelt de interacties die er zijn met voeding en de mogelijke oplossingen en alternatieven hiervoor . De cursus gaat in op interacties met medicijnen voor H&V-ziekten, kanker, COPD, maag- en darmaandoeningen, allergie of overgevoeligheid en diabetes (chronisch). Ook komen begrippen als soorten interacties, bijwerkingen, werkingsmechanismen van medicijnen, actueel medicatieoverzicht, therapie- en dieettrouw en polyfarmacie aan bod in relatie tot de praktijk van de diëtist. De e-learningcursus is interactief en bevat casuïstiek van diëtisten in de praktijk. Met het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. En u kunt het thuis in uw eigen tijd doen. Als u de e-learning helemaal afmaakt kunt u deze als pdf downloaden. Daarmee heeft u ook een naslagwerk.

De cursus krijgt een studiebelasting van circa twee uur, accreditatie wordt aangevraagd. De prijs zal circa € 75,- tot € 80,- inclusief BTW bedragen.
Bij voldoende belangstelling starten het IVM en Diëtheek met de ontwikkeling van deze cursus. Hebt u interesse of wilt u meer informatie ontvangen? Laat u dit dan vrijblijvend weten aan het IVM via het mailadres nascholing@medicijngebruik.nl . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IVM via telefoonnummer 0888 – 800 400. Vraag naar Irma Smeenk of Monique Dirven.