Één op de drie revalidanten in verpleeghuizen ondervoed

Deze maand werd in Clinical Nutrition het artikel gepubliceerd van de DGO-award winnaars van 2013:

Judith van Zwienen (diëtist Zorgpartners Midden Holland) deed samen met Manon Kuijpers en Agnes Grimmerink (diëtisten Amstelring) onderzoek naar de prevalentie van ondervoeding op de revalidatie afdeling van het verpleeghuis.

Het doel van dit onderzoek
Het vaststellen van de prevalentie van ondervoeding, de verkregen dietistische behandeling en de perceptie van de eigen voedingstoestand bij ouderen, opgenomen op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis.

Methode
Revalidanten (>65 jaar) werden geïncludeerd op zeven revalidatieafdelingen van Amstelring in Amsterdam en Zorgpartners Midden Holland in Gouda. Ondervoeding werd vastgesteld volgens de geldende criteria en de revalidant werd gevraagd: Bent u ondervoed? Er werd bijgehouden of er een diëtist bij de behandeling is betrokken.

Resultaten
In een groep van 179 revalidanten (70% vrouw, leeftijd 81 ± 8 jaar) was 26% ernstig ondervoed en was 14% in een matige voedingstoestand. Slechts bij 56% van de ondervoede revalidanten was de diëtist bij de behandeling betrokken en één op de vijf ondervoede revalidanten vindt zichzelf ondervoed.

Implicatie
In de literatuur is er nog weinig beschreven over de voedingstoestand van deze groep. De prevalentie van ondervoeding blijkt hoog te zijn en de herkenning en behandeling kan verbetert worden. Een optimale voeding en voedingstoestand is een belangrijk onderdeel van het revalidatieproces.

Lees het artikel.