ELV onderzoek NZa en Actiz

Zoals degene weten die bij ELV (hoog complex) betrokken zijn, zit er binnen de ELV momenteel een bekostiging van 1,5 uur opnamegerelateerde behandeling per week. Hierbij kan in de praktijk de situatie ontstaan dat de behandelend arts keuzes maakt tussen de verschillende disciplines om zo met de beschikbare gelden ‘uit te komen’.  Althans wij merkten dat dit, zeker in de beginperiode, het denken van de verwijzers en teamcoaches beheerste. Wat betekende dat behandelaren de mooie discussie aangingen welke behandeling de meeste prioriteit heeft voor de cliënt.

Op dit moment loopt er een onderzoek vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Actiz die we even onder de aandacht willen brengen. Een mooi onderzoek waarbij cliëntbelang, behandeling en behandeltijd geïnventariseerd gaan worden. Aan diëtisten die werkzaam zijn in organisaties die meedoen aan dit onderzoek, de mooie taak om vanuit beroeps behandelrichtlijnen, de tijdsinvestering in beeld te brengen wat bij professioneel behandelen vanuit diëtetiek hoort.

Mijn organisatie (Omring) doet ook mee en wat ik mijn collega geadviseerd heb; zet in wat werkelijk nodig is. De ELV cliënt is prioriteit nummer één op dit moment. Dit is belangrijk voor het beeld van diëtetiek in de ouderenzorg.  In eerdere jaren zijn er vaker onderzoeken gedaan, laatst omtrent inzet disciplines op GRZ. De diëtist kwam uit dat onderzoek op 15 minuten behandeling per week. Ons inziens past dit niet bij de realiteit en kan dit gevolgen hebben voor de formatie. Dus tijd voor herziening van deze blik! En dit onderzoek kan hierbij helpen.

Onderzoeksopzet/-traject

De NZa doet onderzoek naar de kosten van de ELV zorg om de tarieven van de ELV te herijken. Het onderzoek bestaat uit twee delen: NZa informatie uitvraag gebaseerd op gegevens uit 2016 en een door Actiz geïnitieerd onderzoek naar daadwerkelijke inzet binnen ELV van 1 oktober 2017 tot en met eind februari 2018. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Q consult.

Het doel van het onderzoek is;

  • Welke cliëntkenmerken heeft de doelgroep?
  • Welke zorgvragen hebben de cliënten?
  • Welke zorg en behandeling (en hoeveel) zijn daarvoor nodig?
  • Welke disciplines leveren deze zorg en behandeling?
  • Wat is de ligduur, vanaf waar stromen cliënten in, waar stromen zij naar uit?

De verwachting is dat eind maart een eerste rapport door Q consult wordt opgeleverd. Het rapport kan worden gebruikt als benchmark.

Dus, lieve DGO leden, vraag bij je leidinggevende of je organisatie deelneemt aan dit onderzoek en zorg voor een goede registratie van onze behandeling!

Met vriendelijke groeten!

Ingrid Huisman

Voorzitter DGO