ESPEN guideline clinical nutrition in neurology

Even geleden alweer, maar nu pas onder de aandacht: de nieuwe ESPEN richtlijn voor klinische voeding bij neurologische aandoeningen. De op evidence en consensus gebaseerde richtlijn biedt 88 aanbevelingen voor gebruik in de klinische praktijk voor aandoeningen als ALS, Parkinson, Multiple Sclerose en/of een beroerte.

Een paar aanbevelingen om jullie een indruk te geven:

  • De beoordeling van iemands voedingstoestand bij het geven van de diagnose van ALS is aanbevolen. (bepaling BMI, gewichtsverloop, lipidestatus)
  • Monitoor de intake vocht en voeding bij alle patiĆ«nten die een aangepaste consistentie gebruiken als gevolg van slikproblemen na een beroerte.
  • Monitoor bij elke ParkinsonpatiĆ«nt zijn vitaminestatus en intake vocht en voeding. Hierbij is extra aandacht nodig voor het gewichtsverloop en de status van vitamine B11, vitamine B12 en vitamine D.

Heb jijĀ de richtlijnĀ al doorgelezen?