Kwaliteitskader decubitus

Namens de NVD is DGO bestuurslid Jolanda Gebben afgevaardigd om deel te nemen bij het opzetten van het kwaliteitskader decubitus, een richtlijn voor de V&VN (beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen). Hierbij wordt de oude richtlijn decubitus van de V&VN van 2011 vervangen.

Wanneer de nieuwe richtlijn beschikbaar is zullen we deze met jullie delen. Dit zal naar verwachting in 2019 zijn.