Landelijke dag DV&V ‘Innovaties in de langdurende zorg’

DV&V regio Deventer e.o. organiseert de 8e landelijke dag, Diëtisten Verpleeg- en Verzorgingshuizen.
Thema: ‘Innovaties in de langdurende zorg’

Datum: vrijdag 16 november 2012
Plaats: IJsselpaviljoen
IJsselkade 1
7201 HA Zutphen 
Tel: 0575-514518
http://www.ijsselpaviljoen.nl

Programma

Tijd Onderwerp Spreker
9.00 Inloop en koffie  
9.30 Ledenvergadering DV&V  
10.45 koffiepauze  
11.00 Welkom Meriam Brinkhof
11.05 Inleiding dag Dagvoorzitter
Jord Neuteboom
11.15 Ontwikkelingen in de langdurende zorg Jord Neuteboom
12.45 Lunch  
13.45 Korsakov Mariëlle Franssen
Jolanda Regout
14.30 Parkinson Heleen Dicke
15.15 Koffie/thee  
15.45 Mooie maaltijd Phyllis den Brok
16.30 Afsluiting en borrel  

Toelichting op het programma

De veranderende rol van professionals in de langdurende zorg
Jord Neuteboom, Directeur adviespraktijk Viatore

De vele veranderingen in de maatschappij, het beleid naar meer zelfzorg en samenredzaamheid, de meer integrale benadering van mensen, andere vormen van bekostiging, het heeft allemaal invloed op de rol die zorgprofessionals spelen. Ook diëtisten zullen hun professionaliteit anders moeten gaan vormgeven door goed in te spelen op al deze veranderingen.

Communicatie en dieetadviezen bij cliënten met Korsakov
Mariëlle Franssen- Bakker, psycholoog,  werkt sinds vier jaar bij ZorgAccent en is betrokken bij de Korsakov afdelingen.

Jolanda Regout, diëtiste ZorgAccent en Zorgspectrum Het Zand, werkt sinds drie jaar op de Korsakov afdeling. Samen met collega diëtisten is zij bezig met het opzetten van een Landelijke Netwerk Korsakov.

De presentatie zal gaan over de complexiteit van de doelgroep. Er zal uitleg gegeven worden over de cognitieve stoornissen bij cliënten met het syndroom van Korsakov en wat dit betekent voor de communicatie en een effectieve (dieet)behandeling.

Voeding bij de ziekte van Parkinson, zin of onzin???
Heleen Dicke werkt sinds 1987 in het UMC St Radboud als diëtist op de afdelingen neurologie, geriatrie en psychiatrie.  In de loop van de jaren heeft ze zich gespecialiseerd in  voeding bij slikproblemen en de ziekte van Parkinson. Sinds 2010 is zij coördinator ParkinsonNet  Diëtetiek.

In het afgelopen anderhalf jaar is een  voedingsrichtlijn ontwikkeld over ziekte gerelateerde problemen bij de ziekte van Parkinson.  Deze problemen zijn onder andere obstipatie, gewichtsverlies maar ook gewichtstoename, levodopa in relatie tot de voeding, vitamine deficiënties.  De evidentie voor de dieetinterventies  zijn zowel evidence based als best practice based. Het ontstaan en het komen tot de voedingsaanbevelingen zullen centraal staat in deze lezing.

De meerwaarde van eten en drinken.
Phyllis den Brok heeft, na 12 jaar gewerkt te hebben in de zorgsector o.a. als hoofd hoteldiensten en manager horeca, haar eigen bedrijf gestart met de naam Phliss. Dit is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op het gebied van eten en drinken en duurzaamheid  binnen de sectoren wonen, welzijn en zorg. Met name het aspect van het voeren van de eigen regie door de bewoner / patiënt / cliënt, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor zowel de rechten als eigen verantwoordelijkheden die hierbij om de hoek komen kijken, zijn hierbij een belangrijke focus.

Eten en drinken is een middel dat leidt tot het bereiken van diverse doelen als een goede gezondheid, het behouden c.q. uitbreiden van sociale contacten, vaardigheden en verantwoordelijkheden, duurzame verbindingen leggen met de directe omgeving, samenwerken, bevorderen van gevoel van veiligheid en zelfstandigheid etcetera

Routebeschrijving naar Het IJsselpaviljoen
AUTO
Vanuit de richting Deventer komt u Zutphen binnen. Vervolgens rijdt u door tot u bij een rotonde komt. Hier gaat u rechtdoor. Daarna bij de stoplichten rechtsaf richting station.
U rijdt rechtdoor tot u bij de oude IJsselbrug komt. Nu ziet u aan de rechterhand het "IJsselpaviljoen".
Vanuit de richting Arnhem / Dieren volgt u de borden Zutphen De Hoven / Apeldoorn. U komt Zutphen dan binnen over de oude IJsselbrug. Als u de brug over bent, slaat u direct rechtsaf. Aan uw rechterhand ligt het IJsselpaviljoen.
Bij het restaurant zijn er voldoende mogelijkheden om uw auto te parkeren.
OPENBAAR VERVOER
Ook wanneer u met het openbaar vervoer reist is het restaurant makkelijk te bereiken is. Vanuit het NS-station slaat u rechtsaf. Wanneer u doorloopt komt u bij de oude IJsselbrug. Aan uw rechterhand ziet u het IJsselpaviljoen.
Deelnamekosten
€ 45,- per persoon voor leden DV&V en studenten diëtetiek
€ 75,- per persoon voor niet-leden DV&V / belangstellenden
Het bovengenoemde bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel
Accreditatie is bij St. ADAP aangevraagd.

Aanmelding
U kunt zich per email aanmelden met de aanmeldingskaart in de bijlage via
opgavelandelijkedag2012@gmail.com  
De aanmelding is definitief als de betaling binnen is.
Inschrijving is mogelijk tot 11 november 2012.
Indien u nog vragen heeft kunt u ook op bovenstaand e-mailadres terecht.