Medical Cooking

Medical Cooking is een project dat gefinancierd is door de ministeries van Economie, Landbouw en Innovatie en Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het project is ontwikkeld door Marco D’Agata, die eerder de Nationale Zorgvernieuwingsprijs won. Het project is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met de Universiteit Wageningen, LOC Zeggenschap in Zorg en het Koksgilde. Medical Cooking is geadopteerd door St. Aesclepedia.
Medical Cooking is een experiment. Het doel is de Medical Cooking Challenge 2011 te organiseren. Op basis van concrete problemen van patiënten en cliënten worden de grenzen verkend van de ideale medisch verantwoorde maaltijd. Daarbij staan beleving, culinair excelleren en medisch wetenschappelijke onderbouwing centraal. Ga er maar aan staan.
Iedereen kan hiervoor een patiëntprobleem aandragen of een bestaand gerecht indienen. Doe mee en kijk voor meer informatie op: http://medicalcooking.nl