Nederlandse versie EPUAP richtlijn Decubitus en Self MNA

Decubitus Nederland biedt sinds kort de Nederlandse versie van de internationale klinische praktijkrichtlijn “De preventie & behandeling van Decubitus” ontwikkeld door de European Pressure Ulcur Advisery Panel (EPUAP).

Deze richtlijn is in boekvorm beschikbaar en te verkrijgen via Decubitus Nederland.

Nestlé heeft samen met DGO-lid Alison den Besten de ‘Self Mini Nutritional Assessment (MNA)’ vertaald naar het Nederlands. Dit is een gevalideerd screeningsinstrument om ondervoeding te signaleren. Het mooie aan dit screeningsinstrument is dat deze door de cliënt, partner of verzorgers zelf ingevuld kan worden. Door het zelf invullen van het screeningsinstrument worden ‘kostbare’ minuten consultatie tijd bespaard. De Self MNA is te vinden onder onze documenten.