Nieuwe richtlijn ‘Neusmaagsonde’

De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft de richtijn ‘Neusmaagsonde’ vernieuwd. Aanleiding voor de herziening waren incidenten met ernstige afloop. Het betrof verkeerd geplaatste neusmaagsondes met als gevolg aspiratie van sondevoeding.

Verspreid deze nieuwe richtlijn binnen je organisatie om nieuwe  incidenten te voorkomen.