Onderzoek HHS en DGO naar de SNAQrc en SNAQ65+ is gepresenteerd op ESPEN.

Foto van Wesley op ESPEN2016 Presentatie van Wesley op ESPEN2016

19 september 2016 presenteerde Wesley van Gils het onderzoek “Interchagebility of SNAQrc and SNAQ65+for the screening of undernutrition in older adults“, wat hij samen met Suzanne Kleks uitvoerde in opdracht van de Haagse Hogeschool en DGO. Hij deed dit op het ESPEN congres in Kopenhagen.

Het onderzoek richtte zich op de vraag of de twee screeningstools SNAQrc en SNAQ65+ onderling uitwisselbaar waren om het risico op ondervoeding te bekijken bij ouderen thuis, in het verpleeg- of verzorgingshuis of verblijvend op de dagbehandeling. De conclusie was dat beide tools verschillende kwalificaties gebruiken voor het risico op ondervoeding, waardoor ze niet zomaar uitwisselbaar zijn.

Wesley zijn presentatie werd enthousiast ontvangen en leverde hem een paar leuke, kritische vragen op die hij helder beantwoordde. Naar aanleiding van die vragen, zouden we zo weer verder kunnen voor een volgend onderzoek.