Ontwikkeling Dienstenwijzer

In november 2009 werd een werkgroep opgericht die zich binnen de DV&V bezig ging houden met het profileren van de diëtist op alle terreinen waarop zij werkzaam kan zijn, niet alleen de dieetadvisering. Het idee was dat diëtisten breder inzetbaar zijn, maar dat het ontbreekt aan informatie daarover.
Een zestal diëtisten uit alle delen van het land meldden zich en samen begonnen zij aan de zoektocht.
Wat neem je als uitgangspunt?
Wat doet de diëtist allemaal en hoe ga je dat beschrijven? Welke indeling ga je maken en wat hoort er wel bij en wat niet. In tweetallen gingen we aan de slag met een aantal onderwerpen en dat viel niet mee. Het was duidelijk dat we eerst een aantal uitgangspunten moesten hebben. Dat werd het Prestatiekader Verantwoorde Zorg En voor wie schreven we dit nu eigenlijk? We kwamen eruit dat dat de managers moesten zijn en niet onze cliënten.
Maar hoe schrijf je nu in een gelijkvormig stramien en met niet teveel woorden.
Met al onze goede bedoelingen liepen we vast. Goed schrijven is een vak en als diëtist kom je een heel eind, maar dat laatste stukje is toch een ander verhaal. Maar er is niet voor niets een NVD, dus hebben we daar om raad gevraagd en gekregen. Met een professionele schrijver, die datgene wat wij bedoelden op een mooie overzichtelijke manier heeft vorm gegeven. Ook schrijven is een vak!
Omdat het een dienstenwijzer voor de langdurige zorg ging worden, zijn ook 2 andere netwerken aangetrokken om mee te kijken: de DVG en DPN.
Op het resultaat mogen we trots zijn. Een mooi en handzaam boekje, dat zijn weg in de verschillende instellingen wel zal vinden: “de Dienstenwijzer Diëtetiek Langdurige zorg”.

Mariette Schaaf, namens de werkgroep.