Oproep Klankbordleden NVD

Steeds meer partijen willen samenwerken met de NVD. Soms kan een andere partij of campagne onze boodschap versterken, maar het kan ook afbreuk doen aan onze geloofwaardigheid. Weliswaar heeft de NVD hiervoor een gedragscode opgesteld, toch is een besluit niet altijd makkelijk te nemen. Het zit bovendien vaak in de details hoe de samenwerking uitpakt.  Daarom zoeken we diëtisten voor een klankbordgroep die de NVD hierover willen adviseren.

Verschillende vormen
De NVD wordt regelmatig gevraagd om te participeren in projecten en campagnes van derden. Bijvoorbeeld door Het Vinkje, de Nationale Cholesteroltest maar ook voor bijscholingen.
Participatie kan in verschillende vormen plaatsvinden: zoals het beschikbaar stellen van het logo, het leveren van adressen van leden of informatie verspreiden via NVD communicatiekanalen.

Afweging
De afweging of het wel of niet verstandig is om te participeren wordt nu gemaakt op het NVD-bureau. We houden zorgvuldig tegen het licht of de samenwerking onze geloofwaardigheid niet aantast of ter discussie kan stellen. Daarnaast vragen we ons altijd af of het in het belang van de diëtist is om te participeren. Ook leggen we vaak inhoudelijke vragen voor aan een netwerk om te controleren of de (diëtetische-) boodschap juist is. De in te stellen klankbordgroep vragen we een extra check te doen.

Belangstelling?
Om nog zorgvuldiger een besluit te nemen, willen we een klankbordgroep in het leven roepen. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Mail dan naar bureau@nvdietist.nl onder vermelding van klankbordgroep. Wij nemen dan contact met je op