Pak deze kans! Profileer je nu en doe mee met de meetweek!

PAK DEZE KANS – PROFILEER JE NU EN DOE MEE MET DE MEETWEEK

Het bestuur van DGO en de Opleiding Voeding & Diëtetiek van De Haagse Hogeschool hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor het doen van onderzoek binnen de ouderenzorg.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds willen we inzicht in de prevalentie van ondervoeding binnen verschillende woonvormen. Hierbij willen we weten of de screeningsinstrumenten SNAQrc en SNAQ 65+ dezelfde cliënten classificeert met een risico op ondervoeding, in hoeverre mensen gescreend zijn en verwezen naar diëtist en welke klinimetrie verder ingezet wordt bij de behandeling.

Anderzijds willen we inzicht krijgen hoe de diëtistGO op dit moment vorm geeft aan het ontplooien tot dé ondervoedingsspecialist voor ouderen met co-morbiditeit in de eerste lijn.

Dit alles vanuit de opmerking van Jacqueline Langius op de landelijke dag DGO 2014 :”onderzoek begint klein, één meting is al een onderzoek”. Bedenk dat als elk DGOlid 5 cliënten aanlevert , we van 1000 personen data hebben! Met het oog op een verschuiving van het werkterrein van instellingen naar zelfstandige woonvormen ”langer thuis wonen”, is het goed meer inzicht te krijgen in de ondervoeding.

Meer informatie is verzonden bij de nieuwsbrief. Heb je deze niet ontvangen? Neem dan contact op met het bestuur via bestuur@dietistgo.nl