Post HBO nierinsufficiëntie 65+

De Post HBO nierinsufficiëntie 65+ is een groot succes. Afgelopen jaar heeft deze meerdere keren plaats gevonden. Diëtisten uit verschillende werkvelden hebben de scholing inmiddels gevolgd. Aangezien er nog meer animo is voor de scholing, zal deze bij voldoende aanmeldingen maart 2015 plaatsvinden in de regio Utrecht. Dus heb je belangstelling voor deze Post HBO geef je alvast op. Voor meer info zie de site of stuur een email naar de dv&v