Specialisaties binnen de diëtetiek; beroepsbrede ontwikkelingen

Vanuit de NVD wordt er diëtetiek breed gekeken naar mogelijkheden tot verschillende soorten diëtisten, op verschillende niveaus. In een werkgroep wordt vanuit allerlei verschillende netwerken meegedacht en gewerkt aan een concept voorstel waar in november over gestemd kan worden.