Uitnodiging digitale enquête voeding bij dementie voor diëtisten DGO

Begin dit jaar is vanuit de Stuurgroep Ondervoeding i.s.m. het Radboudumc gestart met een onderzoeksproject (TrEat) met als doel om een multidisciplinaire aanpak/interventie te ontwikkelen gericht op voedingsproblemen en voorkomen van ondervoeding bij mensen met dementie.

Een belangrijke basis voor deze te ontwikkelen aanpak/interventie is het bevorderen van de samenwerking tussen diëtisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen/verzorgenden omdat we denken dat kennis vanuit deze disciplines nodig is voor het behouden en/of verbeteren van een goed voedingspatroon bij dementie.

Op dit moment hebben we geen idee in hoeverre op dit gebied al samengewerkt wordt tussen diëtisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen/verzorgenden in de eerste lijn of in verpleeg-/verzorgingshuizen, en op welke manier wordt samengewerkt. Via een korte, digitale enquête hopen we hierin meer inzicht te krijgen. Deze enquête is eerder dit jaar al verspreid en ingevuld door ergotherapeuten.

Het zou voor het project nuttig zijn als je de digitale enquête zou willen invullen. Via de volgende link is de enquête te bereiken:

https://www.radboudumc-surveys.nl/iqh/v206/index.php/585689?lang=nl

Ook als je niet of nauwelijks samenwerkt met een ergotherapeut of verpleegkundige/verzorgende op dit gebied is het voor ons nuttig om dit te weten. Het maakt voor het invullen van de enquête ook niet uit in welke setting(en) je werkt, alle settingen zijn voor ons interessant.

De enquête kan worden ingevuld tot uiterlijk 30 november.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Emmelyne Vasse, PhD

Projectleider Stuurgroep Ondervoeding

Diëtist, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Prof. Maud Graff, PhD

Hoogleraar Ergotherapie

Radboudumc, Nijmegen