Vergoedingen dieetzorg 2017 in de eerstelijn

Welke wijzigingen zijn er in de vergoeding van de dieetzorg in 2017? Hierbij de highlights.

Dieetbehandeling:

Er zijn weinig wijzigingen per 2017. Veel zorgverzekeraars stellen strengere voorwaarden op voor Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).  Bij sommige verzekeraars is het helemaal niet mogelijk, andere staan geen DTD toe wanneer je cliënten aan huis behandeld en vaak  is het een vereiste dat je een cursus DTD heb gevolgd.

Dieetpreparaten:

De NVD zet zich in voor een een adequate vergoeding van een breed pakket dieetpreparaten.

Bericht van de NVD:

  • De verruimde mogelijkheden voor zorgverzekeraars om het eigen risico vrij te stellen is met ingang van 1 januari 2017 een feit. Wij verwachten dat zorgverzekeraars hier verschillend mee om zullen gaan.
  • VGZ heeft laten weten dat zij in 2017 een beperkt aanbod gaat vergoeden en niet ten laste laat komen van het eigen risico. VGZ werkt al met een preferent beleid voor drinkvoeding. Deze worden in tegenstelling tot 2016 niet verrekend met het verplicht en vrijwillig eigen risico van de patiënt.
  • Het lijkt erop dat er in 2017 geen uniforme verklaring dieetpreparaten beschikbaar is en zul je tot nader bericht gebruik moeten maken van de verklaring die de verzekeraar van de patiënt heeft bepaald.

 

Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar; zie de site van de NVD.