Verslag ALV 2017

Tijdens de post HBO werd ook de jaarlijkse ALV gehouden. De notulen van deze ALV worden spoedig geplaatst onder het kopje documenten. Alle aanwezige leden en twee volmachten hebben het bestuur goedkeuring gegeven over het gevoerde beleid 2016-2017 en het te voeren beleid in 2018.

We hebben tijdens de ALV ook over onze visie gesproken. Als DGO zien we onze specialisatie als een onderdeel van een gezamenlijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. De uitdaging is; hoe maken we dat inzichtelijk?

De kosteneffectiviteit van onze dieetbehandeling is niet inzichtelijk. Dit kan belangrijk zijn richting het management van je organisatie of met het oog op andere toekomstige ontwikkelingen. Binnen het bestuur bestaat al langer de wens om deze kosteneffectiviteit te onderzoeken. We hebben inmiddels contact hierover met Karen Freijer, onderzoeker aan de Maastricht Universiteit en manager Health Economics bij Nutricia. Voor dit onderzoek is input nodig van veel leden én de hulp van masterstudenten om te brainstormen en e.e.a. op te zetten.

De vraag aan jullie: meld je aan bij het bestuur als je hier als lid of als masterstudent een bijdrage aan wilt leveren.

Overige vragen tijdens de ALV:

Hoe kom ik op de landkaart? Het aanmeldformulier (lidmaatschap) op de website opnieuw moet invullen en versturen. (De 2-de bladzijde, betreffende machtiging incasso, hoeft in dit geval niet ingevuld te worden).  Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt. Bij de eerstvolgende update naar de website staan dan ook jouw gegevens op de landkaart.  Op de landkaart is slechts plaats voor één (hoofd-)adres.

Karin Kouwenoord, bestuurslid van de NVD, stelde ons een vraag over FWG: wie zit er in schaal 45? En wie in 55? Wie is er bezig met een FWG traject? De NVD is bezig om informatie en krachten te bundelen voor een betere salarisschaal voor de diëtist. Hebben jullie bruikbare informatie? Stuur het bestuur van DGO een mailtje. Wanneer er meer informatie vanuit de NVD is, laten we dit jullie zo snel mogelijk weten.

Bedankt DGO-leden en we zien jullie allen graag het komende jaar!