Verslag post HBO Geriatrie en Voeding

Een paar weken geleden alweer kwamen we samen op de post HBO Geriatrie en Voeding. Twee dagen vol kennis, praktijk en verbinding met elkaar. Verbinding was een groot thema. En om leden die niet aanwezig waren een kijkje te geven in deze post HBO, kan een verslag hiervan niet ontbreken.

Veroudering van het lichaam

We begonnen dag Ć©Ć©n met een presentatie van Dr. Marijke Trappenburg (VUmc) over de (patho)fysiologie van de veroudering van de mens. Er wordt hard gewerkt aan onderzoek naar een toename van gezonde levensjaren en het terugdringen van zorgafhankelijkheid. Het advies voor nu blijft; een gezonde leefstijl om zo lang mogelijk in goede gezondheid te blijven.

Prof. Dr. Lisbeth Mathus (AMC) gaf ons een presentatie over de veroudering van ons maagdarmkanaal. Van mond tot kont is besproken welke problemen voorkomen naarmate we ouder worden. Zoals de afname van het vermogen om zich aan veranderde omstandigheden aan te passen en de negatieve invloeden van ziekten, therapeutische adviezen en medicatie. Het is goed ons bewust te zijn van deze problemen en dit mee te nemen in onze advisering.

Completer beeld

Anja Evers (NVD), tevens de dagvoorzitter van dag ƩƩn, brengt het ICF-model en Positieve gezondheid nadrukkelijk onder de aandacht. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen om een compleet beeld van onze cliƫnten te krijgen. De meeste van ons kennen deze instrumenten, maar bijna niemand werkt er in de dagelijkse praktijk mee. Tijd voor verandering!

Ook van belang om een completer beeld te krijgen van onze cliƫnt is een verdieping in de verschillende cognitieve stoornissen, waar onze cliƫnten vaak mee kampen. Dr. Martin Kat (NWZ groep) nam ons mee ter verdieping in de psychiatrie en Dr. Marjon Muller (VUmc) in de dementie. Dementie wordt langzamerhand volksziekte nummer ƩƩn. Er zijn verschillende soorten dementie met elk hun bijbehorende kenmerken en uitingen in gedrag. Er is nog steeds geen medicijn dat dementie kan behandelen of voorkomen. Wel zijn er aanwijzingen dat een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en een gezond voedingspatroon het risico op dementie omlaag kan brengen en dat mensen met dementie vaak een slechtere voedingsstatus hebben.

Samenwerking

Dr.Ir. Micheal Tieland benadrukt weer eens hoe belangrijk het is om een voedingsadvies samen te voegen met een beweegadvies. Sinds augustus is er een nieuwe beweegnorm. Kent iedereen deze al? Samenwerking zoeken met de fysiotherapeut kan heel waardevol zijn voor je behandelresultaat. Heb je een nauwe samenwerkingsband? Stel samen multidisciplinaire behandeldoelen op. Een goed voorbeeld voor in de praktijk is het ‘Promuscle project’, welke naar voren kwam in de presentatie van prof. Dr. Ir. Lisette de Groot (WUR);

Heb je weleens contact met de tandarts? En dan niet voor je eigen gebit, maar voor die van jouw cliĆ«nt? Dr. Claar van der Maarel, tandarts in de ouderenzorg, benadrukt onze signalerende rol op mondproblemen, met name in de thuissituatie. En ze gaf aan hoe onze voedingsadviezen haaks kunnen staan op die van de tandarts. Lees er meer over in het boek ‘Voeding en mondgezondheid’ van Louise Witteman.

Zelf aan de slag

Voorafgaand aan deze post HBO werd ons gevraagd een ‘Businessplan’ op te stellen. Een hele klus. Maar wat een mooie plannen zijn er uitgestippeld. Nu nog een goede presentatie bij onze teamleiders voor voldoende tijd en middelen om deze plannen uit te voeren. Met tips en steun van onze collega’s. Wat blijkt? diĆ«tisten zijn vaak ‘rode mensen’, ofwel ‘doeners’. We maken te weinig tijd om te dromen en om ‘out of the box’ te denken. En we zijn te bescheiden. Uit de zelfreflectie bleek dat we onszelf gemiddeld een rapportcijfer van 6.6 geven. Dit is veel te laag natuurlijk.