Zorgakkoord paramedische zorg

Enkele beroepsorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, vormen het Paramedisch Platform Nederland. Dit platform heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het bepleiten van het omlaag brengen van onze administratieve lasten en het herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Vorige week hebben minister Edith Schippers (VWS), zorgverzekeraars en zorgverleners hun handtekening gezet onder afspraken die dit moeten realiseren. Enkele van de afspraken zijn als volgt;

  • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging, VWS investeert in de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg;
  • Er komt een inventarisatie van de substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg;
  • Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorg: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij ZonMW;
  • Verwijzing wordt geüniformeerd (een lijst met minimale gegevens ligt inmiddels klaar);
  • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost.

Voor meer informatie, zie het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017/2018.