Herziening ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’

In januari 2017 is er een herziene versie van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ verschenen. Het document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Opvallend aan deze herziene versie is dat de risicosignalering op ondervoeding niet meer wordt vermeld.

Voor meer informatie; bekijk de website van Zorginstituut Nederland.Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg